Assessorament Laboral

Aquesta assessoria els ofereix:

 • La confecció dels contractes de treball, pròrrogues i renovacions i la comunicació dels mateixos, així com el plantejament de la millor opció contractual a realitzar, estudiant les diferents modalitats i possibles subvencions i bonificacions. Avisos amb suficient antelació del venciment dels contractes.
 • L’aplicació i actualització de convenis i normes laborals.
 • Realitzem les nòmines d’acord a les seves instruccions i a la normativa sectorial específica aplicable.
 • El càlcul i confecció de liquidacions i quitances, en el cas de baixa dels treballadors.
 • En col·laboració amb experts en Prevenció de riscos laborals, realitzem un servei de consultoria i assessoria laboral de la seva situació.
 • Tramitació via telemàtica dels butlletins de cotització a la seguretat social, les altes, baixes, variacions de dades de treballadors. Ens encarreguem de tramitar els comunicats de baixa i alta mèdica de malaltia o accident.
 • Realitzem les declaracions trimestrals d’IRPF model 111 i declaració anual model 190 i els certificats de retencions i comunicació de dades al pagador.
 • La confecció del calendari laboral.
 • L'assistència, defensa, resposta a requeriments i recursos, en situacions d'Inspeccions de Treball. Representació en Actes de Conciliació i procediments d’acomiadament.
 • Altres tràmits com poden ser vides laborals, certificats d’estar al corrent de pagament, etc.

Contacta'ns sense cap compromís

laboral
 • Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

  Avinguda Països Catalans, 45 17820 Banyoles, Girona

  administracio at vergeteixidor dot com